Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

30 november 2013

ICES ziet trendbreuk: meer glasaal

Het is een verrassende conclusie in het officiële advies over de Europese palingstand aan de Europese Commissie. Het aantal glasalen in de Europese wateren is voor het eerst sinds jaren weer gegroeid. Een trendbreuk. Het advies is uitgebracht door de internationale organisatie van visserijonderzoekers ICES.


In het advies voor 2014, uitgebracht op 20 november 2013, constateert het ICES (International Council for the Exploration of the Sea) dat het aantal glasalen dat vanuit zoutwater de zoete Europese wateren bereikt, om daar op te groeien als volwassen paling, in de afgelopen twee jaar gestegen is.

glasalen

In het Noordzeegebied stegen de aantallen van bijna 1% naar 1,5%. Aan de Westkust was de stijging nog groter: van 5% naar 10%. Het gaat hierbij om percentages van de gemiddelde aantallen in 1960-1979 (het referentieniveau).

Henrik Sparholt, plaatsvervangend hoofd van het ICES-Adviesprogramma: "Het is een onverwacht en positief teken dat het aantal glasalen toeneemt. Maar de hoeveelheid is nog steeds veel lager dan ze zou moeten zijn om te kunnen zeggen dat de aalstand binnen de veilige biologische grenzen zit. Er blijven dringende maatregelen nodig om de palingbestanden te herstellen."

Voorlopig blijft het ICES adviseren om de sterfte van paling door waterkrachtcentrales, gemalen, vervuiling, recreatieve visserij en beroepsvisserij zo laag mogelijk te houden.

 

Lees het ICES-advies over de Europese palingstand voor 2014 (pdf)

Meer informatie over de Europese palingstand: website ICES-werkgroep Aal

Verder lezen over aalbeheer en beroepsvisserij in Nederland: Palingstand onder druk

 

 

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS