Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

30 januari 2015

Friese binnenvissers slaan alarm over overlast stroperij

Terwijl beroepsvissers zich inspannen om te voldoen aan criteria van duurzaamheid en herstel van de palingstand, worden zij vrijwel dagelijks geconfronteerd met grove daden van stroperij en vernieling. Dit stelt de Friese Bond van Binnenvissers naar aanleiding van een rapport over stroperij en vernielingen in Friesland in 2014. Volgens de Bond is het hoog tijd om de feiten naar buiten te brengen. De controle op illegale visserij en stroperij op paling moet beter.


Het rapport van de Friese Bond van Binnenvissers beslaat een door bestuurslid Minne Boersma gemaakte inventarisatie van stroperij en vernielingen. Uit de inventarisatie blijkt dat er in 2014 bij verscheidene binnenvissers 28 fuiken zijn gestolen, 53 fuiken zijn vernield en 178 fuiken zijn gelicht (leeggehaald). De totale aangemelde schade bedraagt € 13.375.

"Naast financiële schade is er natuurlijk ook sprake van emotionele schade omdat het vertrouwen in de medemens danig geschokt is", aldus het rapport.

Het rapport wijst er verder op dat de stroperij en vernielingen aanzienlijk zijn toegenomen sinds de beperkingen die de EU aan de binnenvisserij heeft opgelegd. Gestolen fuiken worden bovendien weer ingezet door stropers, met alle negatieve gevolgen voor de palingstand.

Nauwelijks controle meer

friese bond van beroepsvissers was Beroepsvisser van het Jaar 2013In de begeleidende brief bij het rapport toont de Friese Bond zich verbaasd dat de provincie, gelijktijdig met de invoering van de vangstbeperkingen voor de Friese beroepsvissers, het goed functionerende anti-stroperijteam heeft opgeheven. Dit is volgens de Bond vragen om moeilijkheden. Met minder beroepsvissers op het water is er ook nauwelijks controle op stroperij meer. Op meerdere locaties hebben de stropers nu min of meer vrij spel.

Daarnaast spreekt de Friese Bond het vermoeden uit dat het stroperijprobleem in de rest van Nederland waarschijnlijk nog groter is, omdat daar in de herfstmaanden een volledig visverbod van kracht is.

De begeleidende brief eindigt met het verzoek om niet alleen de sportvissers en beroepsvissers te controleren. Bij de controle op illegale visserij en stroperij op paling is vooral meer aandacht nodig voor de kleinere wateren, zoals vaarten, sloten en grote poldergebieden. Deze kleinere wateren zijn een gemakkelijk en efficiënt doelwit voor de stroperij. Tegelijkertijd is de controle in deze gebieden eenvoudiger.


Verder lezen:
Rapport en brief Friese Bond van Binnenvissers: Stroperij in Friesland in 2014 (pdf)
Nieuwsbericht: Friese vissers willen anti-stroperijteam terug (7 juli 2014)

Berichten DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.