Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

14 april 2014

Europese palingsector zoekt gezamenlijkheid in Brussel

Belangenbehartigers uit de palingsector uit Frankrijk, Engeland, Denemarken, Zweden, Duitsland en Nederland hebben op 8 april in Brussel gepraat over de problemen in de sector. Ze streven naar gezamenlijke aanbevelingen aan de Europese Commissie voor een goed Europees aalbeleid.


De bijeenkomst vond plaats op initiatief van de Franse Europarlementariër Isabelle Thomas, en mede op verzoek van de Combinatie van Beroepsvissers (CvB). Voor de CvB namen deel Jaap Geleijnse, Jon Visser, Marja Bekendam en Arjan Heinen.

Bijeenkomst van de palingsector in Brussel op 8 april 2014

In Europa deelt de palingsector dezelfde problemen, of het nu gaat om vissen op glasaal of volwassen paling, of om palingkwekerijen (aquacultuur). Alle betrokkenen zijn gebaat bij een gezond en goed aalbestand.

Brussel heeft de lidstaten verplicht om de palingstand te verbeteren, en dit heeft in de diverse lidstaten tot maatregelen geleid. In enkele landen zijn de maatregelen zelfs zo drastisch, dat visserijen gesloten zijn. In alle landen is het aantal visserijbedrijven dat op paling vist – of het nu gaat om glasaal, rode aal of schieraal – sterk afgenomen. De overgebleven bedrijven combineren hun aalvisserij vaak met andere visserij of andere werkzaamheden.

 

Meer glasaal

Het is van belang om als sector goede afspraken te maken, nu het aanbod van glasaal al vier jaar achtereen sterk is verbeterd. David Bunt, visserijbioloog bij de Sustianable Eel Group, sprak zelfs van een jaarlijkse verdubbeling. Maar nog steeds moet de glasaal geholpen worden om het zoete water te bereiken; nog steeds kan de volwassen paling niet ongehinderd uitzwemmen; en nog steeds is in sommige gebieden sprake van vervuiling.

De duurzaamheid kan nog sterk worden verbeterd met maatregelen die breed worden gedragen. Organisaties zoals de Sustainable Eel Group en DUPAN kunnen de palingsector daarbij helpen, want ook andere partijen dienen hun verantwoordelijkheid te nemen.

Andere invulling

Van toename van de visserijdruk kan dan misschien nog geen sprake zijn, maar wel kan er een andere invulling worden gegeven aan het Nationaal aalherstelplan. Daarbij valt te denken aan decentraal aalbeheer, zoals dat nu in Friesland als proef wordt uitgevoerd.

De CvB hoopt samen met de andere organisaties die in Brussel aanwezig waren gezamenlijke aanbevelingen voor de Europese Commissie te kunnen maken. Maatregelen die niet alleen de sector, maar ook een duurzame palingstand ten goede komen.


Marja Bekendam
Lid van de CvB en voorzitter van AKTEA, het Europese netwerk van vrouwen in de visserij

 

Zie ook het nieuwsbericht: Belangstelling in Brussel voor decentraal aalbeheer

Verder lezen: Dossier Aalbeheer

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS