Afdrukweergave Mail deze link naar een bekende

17 september 2013

Europees Parlement wil betere regels voor aalbeheer

Het is hoog tijd voor nieuwe regels om de palingstand weer op niveau te brengen. Aldus een resolutie die op 11 september is aangenomen in het Europees Parlement. Nederlandse initiatieven krijgen waardering.


In de resolutie roept het Europees Parlement (EP) de Europese Commissie op om actief aan de slag te gaan met de uitkomsten van de evaluatie van alle nationale maatregelen ter verbetering van de palingstand. De uitkomsten moeten leiden tot nieuwe wetgevingsvoorstellen die er "met een hoge mate van zekerheid" voor moeten zorgen dat de palingstand weer op niveau komt.

Het Parlement wil bovendien dat lidstaten worden verplicht om vaker te rapporteren over nationale maatregelen voor het herstel van de palingstand. Nu hoeft dat maar eens in de zes jaar. Dat moet eens in de twee jaar worden, vindt het EP. Lidstaten die niet of niet op tijd rapporteren zouden 50 procent minder paling mogen vangen.

De resolutie werd door Isabella Lövin van de Europese Groenen door het parlement geloodst. Er waren 427 stemmen voor, 249 tegen en 25 onthoudingen.

Lees de resolutie: Maatregelen voor herstel van het bestand van Europese aal (pdf-bestand)

Nederland voorbeeldland

europees parlement brussel

De oorspronkelijke tekst van de resolutie van Lövin was een oproep om de aalvisserij geheel te sluiten. Leden van het Europees Parlement hebben hierop amendementen ingediend. Hierdoor is de uiteindelijke resolutie flink aangepast.

Het EP beseft dat er meerdere oorzaken zijn voor de achteruitgang van de palingstand, zoals overbevissing, vervuiling, obstakels in rivieren tijdens de trek, en veranderende zeestroming.

Tijdens het debat in het parlement haalden enkele parlementsleden Nederland aan als voorbeeldland voor aalbeheer. Vooral het project 'Paling Over De Dijk' krijgt veel waardering.

Het parlement vraagt ook aandacht voor illegale glasaalhandel naar het Verre Oosten.

Lange termijn

Bijzonder uitgesproken tijdens het debat was Isabelle Thomas van de sociaal-democratische fractie. Dit is de twee na grootste fractie in het Europees Parlement. Ook de PvdA, de partij van staatssecretaris Dijksma, maakt er deel van uit. De europarlementartiër benadrukte dat "de vissers hebben ingestemd met het brengen van veel offers, en de meesten hebben voorbeeldig beheermaatregelen uitgevoerd."

Thomas is van mening dat "de beheerplannen ervoor dienen te zorgen dat de vissers kunnen opereren in een stabiel regelgevend kader en dat een langetermijnstrategie wordt ingezet." Beoordeling van de beheerplannen om de twee jaar levert daaraan volgens haar geen bijdrage. Volgens Thomas biedt de stemming over de resolutie alleen maar een leidraad voor nieuwe maatregelen.

 

Hoe gaat het verder?

  1. De werkgroep Aal van de ICES (International Council for the Exploration of the Sea) komt in de komende weken met de jaarlijkse rapportage over de aalstand en de aalvisserij in Europa. De adviescommissie van ICES zal dan met een advies komen op basis van dat rapport.
  2. De Europese Commissie zal op basis van het ICES-advies een voorstel voor herziening van de Europese aalverordening indienen.
  3. Dit voorstel van de Europese Commissie zal daarna besproken worden in het Europees Parlement, dat daar amendementen op kan indienen.
  4. Het voorstel met de amendementen zal besproken worden in de trialoog tussen Europese Commissie (DG-Vis), een vertegenwoordiger van het Europarlement (normaal gesproken de rapporteur voor dit onderwerp) en vertegenwoordigers van de lidstaten.


Verder lezen over aalbeheer in Nederland: Aalbeheer op maat

 

 

 

Nieuws DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.


Schuttevaer

Schuttevaer - RSS
						Schuttevaer - RSS