Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

26 januari 2015

CvB protesteert tegen ontheffing gebruik beroepsvistuigen door vrijwilligers

De Combinatie van Beroepsvissers is teleurgesteld dat het ministerie van Economische Zaken opnieuw een ontheffing heeft afgegeven voor het gebruik van beroepsvistuigen door vrijwilligers. Dit is in strijd met de regelgeving en het eigen beleid van het ministerie om inzet van de deskundigheid van beroepsvissers te bevorderen.


De Combinatie van Beroepsvissers (CvB) heeft op 23 januari 2015 een brief met deze strekking geschreven aan algemeen directeur Visserijregelingen Konstant Vossen van het ministerie van Economische Zaken. Aanleiding is het verlenen van een ontheffing voor het gebruik van beroepsvistuigen door vrijwilligers aan RAVONRAVON, een onderzoeks- en kennisorganisatie voor amfibieën, reptielen en vissen.

RAVON had bij het ministerie een verzoek ingediend om met kruisnetten vismonitoring te gaan uitvoeren. De CvB had hierover vorig jaar al overleg aangevraagd bij het ministerie, maar dit heeft niet plaatsgevonden. En nu liggen er inmiddels al meer ontheffingsaanvragen om met vrijwilligers vismonitoring te gaan uitvoeren.

Niet bevordelijk voor de kwaliteit

visstandonderzoekDe CvB stelt dat het uitgeven van ontheffingen aan vrijwilligers in strijd is met de regels. Het is bovendien niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de data en de daarop gebaseerde adviezen. Projecten voor vismonitoring kunnen goed uitgevoerd worden met de deskundige inzet van beroepsvissers, onderzoeksbureaus en hun medewerkers die gerechtigd zijn om met deze beroepsvistuigen te vissen.

De CvB maakt in haar brief duidelijk dat staatssecretaris Dijksma op 12 december 2013 aan de Tweede Kamer heeft laten weten dat zij kritischer zal kijken naar ontheffingen voor onderzoek met beroepsvistuigen waarbij vrijwilligers worden ingeschakeld. Hiertoe heeft zij onlangs de regels voor wie gebruik mag maken van beroepsvistuigen aangescherpt (zie: Aanscherping regeling Gebruik Beroepsvistuigen, 22 januari 2015).

Verder schrijft de CvB dat ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) de indruk wekt moeite te hebben met dergelijke ontheffingen aan vrijwilligers. De NVWA heeft in 2014 de werkwijze rond de monitoring op het Noordzeekanaal onderzocht, en heeft de nodige kritiek op de uitvoering, en dan met name de rol van de ontheffinghouder.

Raad van State

Daarnaast voert de CvB aan dat ook de Raad van State vindt dat het gebruik van beroepsvistuigen niet open staat voor vrijwilligers die deel uitmaken van de monitoringploegen van hengelsportverenigingen en -federaties. De Raad kwam tot dit oordeel in een procedure die Sportvisserij Nederland tegen het ministerie van EZ had aangespannen,

Ten slotte wijst de CvB erop dat het uitvoeren van monitoringwerkzaamheden nu juist een activiteit is die naadloos aansluit bij de verbreding van bedrijfsactiviteiten van beroepsvissers, zoals beoogd door de Commissie Toekomst Binnenvisserij onder voorzitterschap van oud-minister Johan Remkes.


Lees de CvB-brief over de inzet van vrijwilligers bij vismonitoring met beroepsvistuigen


Verder lezen:
Aanscherping regeling Gebruik Beroepsvistuigen
Commissie Toekomst Binnenvisserij ziet perspectief

Berichten DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.