Nieuws over de beroepsbinnenvisserij

23 december 2014

Binnenvissers en kleine kustvissers met elkaar de toekomst in

Er is genoeg reden om met elkaar de toekomst in te gaan. En er is genoeg belangstelling om een nieuwe belangenorganisatie voor binnenvissers en kleinschalige kustvissers op te zetten. Dit was duidelijk na de slotbijeenkomst van de Werkgroep Scholten op 18 december 2014 op de campus van Wageningen Universiteit.


Op de goed bezochte slotbijeenkomst werden de resultaten van acht maanden verkennen en intensief werken gepresenteerd. Aanwezig waren zo'n 70 ondernemers uit de binnenvisserij en kleine kustvisserij. Het was een zeer divers gezelschap, een goede doorsnee van de Nederlandse binnenvisserij en kleine kustvisserij.

Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse visserij wist een grote groep visserijondernemers bestaande uit binnenvissers, IJsselmeervissers en kleinschalige kustvissers elkaar te vinden.

slotbijeenkomst werkgroep scholten

Deze vissers van zoete en zoute wateren hebben veel gemeen als het gaat om regionale betekenis, dagverse voedingsproducten en natuurambities.
Hun belangenvertegenwoordiging is tot nu toe echter versnipperd en beantwoordt onvoldoende aan de vereisten van de huidige tijd. Krachtenbundeling en een moderne organisatievorm zijn essentieel voor het voortbestaan van de Nederlandse kleinschalige visserij.

Hart voor de visserij

Vanuit het vertrouwen dat deze sector een goede toekomst heeft, werd begin 2014 een werkgroep gevormd met mensen uit de praktijk en met hart voor deze visserij. Deze werkgroep heeft onder leiding van Martin Scholten (Wageningen Universiteit) onderzocht wat nodig is voor het opzetten van een goede organisatie voor belangenbehartiging en speciale dienstverlening.

De werkgroep heeft door het hele land gesprekken gevoerd met zo'n 60 ondernemers uit de binnenvisserij en kleinschalige kustvisserij. In december nog werd gesproken met vastevistuigvissers in Den Oever en riviervissers in Rijswijk.

Werkgroepvoorzitter Martin Scholten heeft eveneens aan tafel gezeten met organisaties die de toekomst kunnen 'maken of breken', zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, Wereld Natuur Fonds, Stichting De Noordzee en ook provinciebestuurders.

Daarnaast gaf de Werkgroep Scholten opdracht aan Roland Kip, directeur van LTO-Noord, en Gert-Jan van Vossen van de Holland Consulting Group om een advies uit te brengen over een geschikt structuur voor de nieuwe organisatie van binnenvissers en kleinschalige kustvissers, en over het financieel plaatje dat daarbij hoort.

Het waren de resultaten van al deze gesprekken en het adviesrapport die op de slotbijeenkomst van 18 december werden gepresenteerd.

Overeenstemming

slotbijeenkomst werkgroep scholtenTijdens de presentatie konden de aanwezige visserijondernemers via hun mobiele telefoon anoniem reageren op vragen en stellingen. De resultaten kwamen direct in beeld op een projectiescherm.
Vrijwel alle aanwezigen bleken een toekomst te zien in de binnenvisserij en in de kleinschalige kustvisserij.

Overeenstemming lijkt er ook te zijn over de structuur van de nieuwe organisatie. Daarbij is de voorzitter van de organisatie het boegbeeld en wordt aan een groep van ambassadeurs gevraagd om op te komen voor de gezamenlijke belangen van de aangesloten ondernemers. Ze worden geassisteerd door een klein bestuur en een bestuurssecretariaat.

Het moet een open, stevige en moderne organisatie worden, die heel duidelijk voor de belangen staat en in staat is om met een zeer beperkt budget veel werk te verzetten.

Belangrijke kwesties waarmee de nieuwe organisatie zich bezig zal gaan houden zijn: draagkracht van het watersysteem voor visproductie; ruimte (toegang tot natuurgebieden, windmolenparken); beheer (paling, zeebaars en ongewenste soorten); en beleid (vangstregistratie, onderzoek, relatie sportvisserij).

Vervolg

De overgrote meerderheid van de aanwezigen zei van plan te zijn lid te worden van de nieuwe belangenorganisatie. En op de vraag of men zich ook wil inzetten om deze nieuwe organisatie op te zetten, reageerde bijna driekwart van de aanwezigen bevestigend. Met deze vissers wordt binnenkort contact opgenomen en het vervolgtraject doorgesproken.

Hoewel er nog een aantal discussiepunten en beslispunten open staan, kan er na het voorwerk van de werkgroep Scholten en de organisatieadviseurs een begin gemaakt worden met het formeel opzetten van een organisatie.

 

Andere nieuwsberichten over de samenwerkingsplannen:
- Binnen- en kustvissers samen een nieuwe toekomst in?Binnen- en kustvissers samen een nieuwe toekomst in? (15 december 2014) 
- Binnenvissers en kleinschalige kustvissers praten over nieuwe organisatie (15 september 2014)

Meer informatie:
* Werkzaamheden Werkgroep Scholten
* Nieuwsbrief Werkgroep Scholten nr. 1, mei 2014
* Nieuwsbrief Werkgroep Scholten nr. 2, juli 2014
* Nieuwsbrief Werkgroep Scholten nr. 3, september 2014
* Nieuwsbrief Werkgroep Scholten nr. 4, december 2014

Berichten DUPAN

Bekijk NIEUWSBERICHTEN VIA DUPANNIEUWSBERICHTEN VIA DUPAN
over duurzaam herstel van de aalstand.

In de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) werken palingvissers, viskwekers en palingverwerkers samen.